قزوین سبز
آرمان انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین 
قالب وبلاگ

آفات پسته سری دوم

در مورد آفات پسته بیشتر بدانید

 0 197

زنبور مغز خوار سیاه پسته Eurytoma plotnikovi 
زنبور مغز خوار طلایی پسته Megastigmus pistaciae
این زنبورها در اكثر مناطق پسته كاری ایران و دنیا وجود دارند و در بعضی از مناطق ایران خسارت زیادی وارد می كنند ، زمستان را به صورت لارو كامل درون میوه های پسته روی درخت و یا پسته های ریخته شده به زمین سپری و زنبور كامل در بهار خارج شده و پس از جفتگیری تخم خود را در مغز پسته می گذارد و لارو از تمام محتویات مغز تغذیه می كند.

زنبور مغز خوار

کنترل: 
زنبورمغز خوار سیاه یك نسل در سال و زنبور مغز خوار طلایی دو نسل در سال دارد با توجه به زمستانگذرانی آفت در میوه ها بهترین روش مبارزه با این آفت جمع آوری و سوزاندن پسته های آلوده روی درختان و پسته های روی زمین می باشد ولی باید دریك منطقه بطور همگانی اجرا شود .

سوسك سرشاخه خوار پسته Hylesinus vestitus
حشره كامل به جوانه هایی كه در محل اتصال دمبرگ قرار دارند حمله كرده آنها را سوراخ و دالان كوتاهی در وسط چوب ایجاد می كند ، هر سوسك در طول زندگی خود غالبااز یك جوانه تغذیه می كند ، سوسكها از نیمه دوم مهر ماه به تدریج از كانالهای تغذیه ای خود در روی درختان خارج شده و به سمت چوبهای پسته نیمه خشك و تازه هرس شده هجوم آورده و با نفوذ در آنها و ایجاد كانال در داخل آنها تخم ریزی می كنند. لاروها زیر پوست درختان پسته كه تازه خشك شده و یا زیر پوست شاخه های هرس شده زندگی می كنند و ضمن تغذیه دالانهایی ایجاد می نمایند . سوسكهای نسل جدید از فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت از چوبها خارج و به جوانه های سرشاخه های جوان حمله می كنند ، این آفت یك نسل در سال دارد.

pesteh(media)3sabzkesht
کنترل:
با توجه به اینكه بهترین محل برای تخم ریزی و ادامه نسل آفت ، چوب های پسته هرس شده و چوبهای خشك می باشند جمع آوری و سوزاندن این گونه چوبها باعث كاهش جمعیت آفت می شود ضمنا تله گذاری در طول فصل پاییزوزمستان جهت تخم ریزی سوسك ها وسوزاندن چوبها در اسفند ماه نیز در تقلیل آفت موثر می باشد با توجه به اینكه نگهداری چوب پسته در منازل محل مناسبی برای تخم ریزی حشره كامل می باشد از نگهداری چوبهای خشك و هرس شده درباغ و خانه خودداری گردد. در صورت لزوم و بالا بودن تراكم آفت از آندوسولفان۲٫۵ در هزار  به همراه ۵ تا ۱۰ نفت و ۲٫۵ لیتر صابون مایع برای سمپاشی استفاده گردد.

پروانه پوست خوارمیوه پسته Arimania komaroffi
لارو این آفت در نسل اول در ماههای اردیبهشت و خرداد از دانه های ریز پسته تغذیه می كند و خساراتی شبیه به خسارت پروانه میوه خوار پسته ایجاد می نماید لارو نسل بعدی ازپوست سبز رویی میوه تغذیه می كند و در نتیجه دانه بدون پوست و بدون مغز باقی مانده
خشك شده و می ریزد در نسل آخر كه مصادف با رسیدن میوه ها می باشد لاروها از پوست نرم پسته تغذیه می كنند و باعث بجای گذاشتن لكه های تیره در روی پوست استخوانی دانه پسته شده و از بازار پسندی و مرغوبیت پسته كاسته می شود لاروهای نسل
های مختلف این آفت حداقل ۶ ماه روی خوشه پسته فعالیت می كنند وبرای محافظت از عوامل خارجی تارهای نازكی می تنند و به همین علت در اصطلاح محلی كراش نامیده می شود.

پروانه پوست خوارمیوه پسته Arimania komaroffi

کنترل:
برای مبارزه در موقعی كه لاروها هنوز جوان هستند و تار زیادی به دور خود نتنیده اندسمپاشی با سموم زولون و مالاتیون ۲ لیتر در هزار لیتر آب نتیجه قطعی داده است. شخم و یخ آب زمستانه هم جهت کنترل جمعیت آفت توصیه می شود.

زنجره پسته ( شیره تر) Idiocerus stali
به محض باز شدن خوشه ها ، حشرات ماده در داخل دم خوشه ها و سرشاخه ها تخمگذاری می كنند كه محل تخمگذاری برنگ سیاه دیده می شود. خروج نوزادها از تخم همزمان با خاتمه گل و تشكیل میوه می باشد ، این حشره در سال یك نسل دارد.تغذیه نوزادان زنجره (پوره ها ) از میوه ها باعث سیاه شدن و ریزش آنها می گردد علاوه بر آن مدفوع آفت همراه با ترشحات گیاه ناشی ازنیش پوره ها به صورت مایعی چسبناك جلوه ای زشت به خوشه ها می دهد .

زنجره پسته ( شیره تر) Idiocerus stali
کنترل :

با توجه به اینكه یكی از خسارتهای آفت ، تخم ریزی حشره كامل در داخل دم خوشه ها می باشد بنابر این بهترین زمان مبارزه قبل از تخم ریزی می باشد و چناچه باغداران موفق به سمپاشی در این مرحله نشوند بر علیه پوره ها مبارزه می كنند كه آگاهی از تركم آفت
درهنگام مبارزه دارای اهمیت است . در صورت نیاز به سمپاشی زولون ،دارتون به نسبت ۲ تا ۲٫۵  لیتر درهزار لیتر آب و یا سموم اتیون ، اندوسولفان به نسبت ۲ لیتر درهزار لیتر آب استفاده می شود.

پروانه میوه خوار پسته ( داغوی پسته)  Recurvaria pistaciicola
لارو پروانه میوه خوار پسته در اوایل تشكیل میوه با تغذیه از جنین میوه ها باعث سیاه شدن و ریزش آنها می شود كه خسارت را دراین مرحله داغوی پسته نامند، خسارت لاورها از مغز میوه های در مرحله استخوانی شدن پوست پسته باعث بر جاماندن فضولات لاروی و ایجاد لكه های تیره رنگ برروی پوست استخوانی می گردد كه سبب كاهش مرغوبیت و بازار پسندی پسته ها می گردد هم چنین سوراخ ایجاد شده توسطلاروها را نفوذ قارچها مولد آفلاتوكسین را فراهم می سازد.

پروانه میوه خوار پسته ( داغوی پسته) Recurvaria pistaciicola
کنترل:

•    استفاده از تله های فرمونی : دراین روش حشرات ماده ( به تعداد ۲ تا ۳ عدد) رادر داخل محفظه شیشه ای یا پلاستیكی كه دو سر آن سوراخ است و توسط پارچه توری پوشانیده شده است محبوس كرده وآن را برروی یك سینی محتوی آب وچند قطره روغن ولك قرار می دهند ، ظرف حاوی پروانه های ماده در ارتفاع حدود  ۵-۱۰  سانتی متری بر روی سینی آب آویزان شود .پروانه های نر به سمت بوی پروانه های ماده جلب و در داخل سینی محتوی آب و روغن ولك افتاده و از بین می روند .
•    مبارزه شیمیایی : درصورت نیاز به عملیات سمپاشی همزمان باریزش دو سوم گلها ( مقارن با اندازه ارزن شدن میوه ها) ۱ ازسموم متاسیستوكس ، میتاك به نسبت۱٫۵ لیتر درهزار لیتر آب و در صورت تراكم زیاد آفت از سم لاروین به نسبت ۱ كیلو گرم در هزار لیتر آب و اکسی دیمتون متیل به نسبت ۱٫۵ در هزار استفاده شود.
•    استفاده از نوار مقوایی دور تنه درخت در شهریور جهت کاهش خسارت آفت موثر است.

سوسك شاخك بلند Chalchaenesthes pistacivora
تخم گذاری حشره كامل بصورت انفرادی و برروی سرشاخه های جوان و یادرمحل هرس شاخه ها انجام می شود میانگین تعداد تخم ۳۵ تا ۴۰ عدد می باشد ، لاروها از داخل شاخه ها تغذیه نموده و سبب خشكیدگی شاخه ها می شوند طول كانال لاروی حدود ۱۵ سانتیمتر و بصورت رفت و برگشتی می باشد. لارو سن آخر درانتهای كانال از اوایل شهریور ماه تبدیل به شفیره می گردد.
حشره كامل حدود ۵ تا ۶ ماه درداخل كانال لاروی باقیمانده و تغذیه مختصری از چوب می نماید و از اوسط فروردین ماه با ایجاد سوراخی به قطر ۴ تا ۴٫۵سانتیمتر از شاخه خارج می شوند بنابراین یك نسل این حشره دوسال طول می كشد.

سوسك شاخك بلند Chalchaenesthes pistacivora

کنترل:
این آفت در شهرستان سرجان شایع گردیده و به عنوان آفت قرنطینه می باشد، انتقال این آفت بوسیله نهال آلوده و بقایای گیاهی می باشد و روش اصلی مبارزه با آن هرس شاخه های آلوده و ازبین بردن بقایای گیاهی آلوده است.


[ یکشنبه 25 فروردین 1398 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ مهدی نوروزنیا ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

"انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین" توسط برخی از دانشمندان علوم کشاورزی و محیط زیست ، دانشجویان و فعالین زیست محیط ، کشاورزان و باغداران شریف ، به مدیریت حجة الاسلام مهدی نوروزنیا تاسیس گردیده تا برای آشنا نمودن نسل امروز و فـــردا با ارزش‌هـای مادی و معنوی باغستان‌هـای قـزوین به عنوان میراث فرهنگی مردم قزوین، با برنامه هائی ازجمله:
برگزاری کنگره و جشنواره وایجاد نمایشگاه و موزه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی
مراقبت از درختـان ومحیط زیست و نیز جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین حمایت از طرفداران محیط زیست اقدام می نماید.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
http://payaupload.ir/up/94/5/k1mv_7.png


  • paper | خرید بک لینک رایگان | خرید لینک
  • وب نوکیا اس ام اس | لوک پستیو
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic