قزوین سبز انجمن دوستداران باغستان قزوین برای آشنا نمودن نسل امروز و فـــردا با ارزش‌هـای مادی و معنوی باغستان‌هـای قـزوین به عنوان میراث فرهنگی مردم قزوین، با بر نامه هائی ازجمله: برگزاری کنگره و جشنواره وایجاد نمایشگاه و موزه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت از درختـان ومحیط زیست و نیز جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین حمایت از طرفداران محیط زیست اقدام می نماید. http://qazvinesabz.mihanblog.com 2018-02-22T12:24:14+01:00 text/html 2018-02-15T23:29:16+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا طبیعت و محیط زیست مظهر پروردگار http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/240 <strong><font size="3">انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین پیرو سنت حسنه مؤمنین شهر قزوین , طبیعت و باغستان را مظهر آفرینش خدا و آیه و نشانه ی او میداند و اقدامات حفاظتی و توسعه باغستان را عبادت میشمارد و همچنین باغداران را دوستان خدواند و همکار انبیاء دانسته و همواره به&nbsp;ایشان خدمت خواهد کرد.</font></strong> text/html 2018-02-12T17:56:37+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین حامی محیط زیست http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/234 <div><br></div><div><p>قزوین سرزمین مردمانی است که در طول تاریخ پرنشیب و فراز آن، با تکیه بر ایمان، آزادگی، مناعت طبع و با تکیه&nbsp; بر هوشمندی خویش خطرات بسیاری را از سر گذرانده اند. قزوین، شهری است که به همت ساکنان سخت کوش و نجیبش، از گذرگاه های دشوار حملات، جفاها، قحطی ها و خشکسالی ها، سربلند عبور کرده است و هویت تاریخی و فرهنگی خود را از اسیب انحطاط نجات داده است.&nbsp;<br>امروز اما شانه های شهر زیر بار سوء مدیریت، بی قانونی و سوداگری خمیده است و بیم آن می رود که از این خطر به سلامت عبور نکند.</p><p>&nbsp;تاریخ قزوین، نام های درخشان بسیاری را در کارنامه ی خود دارد که بطهادفی نیستند و بر بستر فرهنگی ریشه دار&nbsp;&nbsp; بالیده و ظهور کرده اند. اما به جز این نام های آشنا، مردان و زنان گمنام بسیاری در طول حیات این شهر، با زحمت و تلاش و در عین حال با تعامل هوشمندانه، تحسین برانگیز و کم نظیر با شرایط محیطی خود، هویت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی منحصر به فرد این شهر و در یک کلام تمدن شهر قزوین را شکل داده اند. به تایید کارشناسان، اکوسیستم انسانی و به تبع ان تمدن قزوین بر محور "باغستان سنتی قزوین" شکل گرفته است. باغستان، بر پایه دانش بومی آب در کنترل شرایط نیمه خشک تا خشک منطقه نقش اصلی و حیاتی را ایفا کرده است. بنا بر این باور، نه تنها شرایط زیستی در قزوین، بستگی مستقیم و غیر قابل چشم پوشی به باغستان دارد، بلکه هویت شهری قزوین نیز با حیات باغستان سنتی گره خورده است. همچنین نباید از نطر دور داشت که در شرایط بحرانی آبهای زیرزمینی، باغستان بعنوان مهمترین و وسیعنرین مخزن آبهای سطحی، تنها فرصت و مزیت شهر برای بقاست.<br>در سالهای گذشته، در اثر رویکرد ماشین محور و سوداگرانه ی مدیریت شهری و در سایه ی اهمال شورای اسلامی شهر و در لوای تفسیر غلط از کارکرد و عملکرد کمیسیون های مدیریت شهری، از جمله کمیسیون ماده پنج و کمیسیون ماده 100، صدمات جبران ناپذیری بر پیکر باغستان وارد شده است. از سوی دیگر، باغداران باغستان سنتی بعنوان متولیان مستقیم باغات، که تا امروز با تحمل دشواری ها و جفاها باغستان را برای شهر حفظ کرده اند، زیر بار مشکلات عدیده ی باغستان، چیزی نمانده تا پشت خم کنند. مشکلاتی که محصول توسعه نامتوازن شهری در دهه های گذشته است و باغدارانی که از جمله ی نجیب ترین و استوارترین مردمان این شهر هستند.</p><p>ما، به نمایندگی از افکار عمومی،&nbsp; از اعضای محترم پنجمین شورای اسلامی شهرمی خواهیم که برای سامان دادن یه شرایط باغستان و حفظ و احیای آن اهتمام جدی بورزند و در این راستا موارد زیر را بعنوان سرفصل مطالبات خویش خواستاریم:</p><p>&nbsp;اصلاح سیستم مدیریت باغستان از طریق ایجاد نهادی قوی، مستقل و جامع نگر به عنوان متولی تدوین طرح جامع برای حفظ و حراست و احیای باغستان سنتی قزوین.<br>در این نهاد لازم است وظیفه ی هر کدام از سازمان های مسئول مشخص گردیده و مجموعه ای قوی، مسئول اجرای طرح گردد تا باغستان از شرایط چند متولی بودن خارج شود. این نهاد باید ابزارهای قانونی برای اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات را داشته باشد.</p><p>⃣ پیگیری جدی تا حصول نتیجه، جهت تدوین طرح جامع و عملیاتی حفاظت و احیای باغستان سنتی قزوین با بهره گیری از نظرات خبرگان باغداران از مناطق مختلف باغستان و نمایندگان تشکل های مرتبط مردم نهاد بعنوان نمایندگان افکار عمومی و با تکیه بر مطالعات و طرح های پیشین. بدیهی است در چنین مجموعه ای تمامی مشکلات باغستان و باغداران در نظرگرفته شذه و با نگرشی همه جانبه برای آنها چاره اندیشی خواهد شد.&nbsp;<br>⃣ ممانعت جدی و قاطع از هرگونه تخریب، تهدید و تغییر کاربری در گستره ی ۲۵۰۰ هکتاری باغستان سنتی قزوین و حریم سبز و اراضی کشاورزی محیط بر آن، در چارچوب مصوبه ی شورایعالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ که هر گونه تغییر کاربری در باغستان را مغایرت اساسی به حساب آورده است. این اقدام از طریق ممانعت از تصویب طرح های مخرب جدید و بازنگری در طرح های پیشین که منجر به تخریب باغستان می گردند، قابل حصول خواهد بود.</p><p>بدیهی است که در راه رسیدن به این هدف حیاتی و ارزشمند، تشکل های امضا کننده ی این بیانیه امکانات و ظرفیت های خویش را دریغ نخواهند کرد.<br>با تقدیم احترام&nbsp; سازمان های مردم نهاد "انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین "</p></div> text/html 2018-02-10T17:54:21+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا 45 دستاورد پژوهشی و ترویجی کشاورزی در قزوین رونمایی شد http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/231 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div class="float w75 fullw768"><article class="clearbox newsarticle" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article"> <div class="clearbox"><br></div><div class="w25 float infobox none-980"> <!-- hot news --> </div><div class="m_column"><div class="mt12 imgnews" itemprop="image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"><a class="block fancybox" href="https://static1.jamaran.ir/servev2/hjqLJk917Tr2/PBG64w6wfqErp47D1W9w0Jpfa8fpMiBcptkcLd6IQr4,/pQKBXkJ8raGv.jpeg" rel="gallery" itemprop="url"><img class="block wrapimg" alt="45 دستاورد پژوهشی و ترویجی کشاورزی در قزوین رونمایی شد" src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/hjqLJk917Tr2/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwP3WA_pBuh6pTNeaw_T0lRyqVQi575JIIh_-owQrqEvqkywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBVuPMdL_aMUUN7FkACGTKpA,,/pQKBXkJ8raGv.jpg" itemprop="contentUrl representativeOfPage"><meta content="620" itemprop="width"> <meta content="438" itemprop="height"> <meta content="45 دستاورد پژوهشی و ترویجی کشاورزی در قزوین رونمایی شد" itemprop="name"> <span class="rounded-icon"></span> </a></div><section class="article_body clear-me" itemprop="articlebody"><font size="2">به گزارش ایرنا، این دستاوردها در حوزه ذخایر ژنتیکی، تولید محصولات سالم، منابع پایه آب و خاک، آموزش و ترویج و علوم دامی رونمایی شدند.<br>این دستاوردها در قالب نمایشگاهی با عنوان 'مدیریت فرایند دانش در عرصه کشاورزی' در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مدت سه روز پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.<br>رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حاشیه رونمایی از این دستاوردها و برپایی این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی که بعضی از آنها به مرحله تجاری سازی نیز رسیده اند، رونمایی و به نمایش گذاشته شده است.<br>مهرزاد محصص مستشاری افزود: فرمول های کودی برای محصولات پسته و انگور، سرمون ها برای مبارزه بیولوژیکی با کرم خراط (آفت درختان گردو) و آفات جالیزی، زنبور تریکودرما برای مقابله با آفات گوجه فرنگی، دستگاه دیسک بشقابی سنسوردار برای خاک ورزی، سامانه آبیاری هوشمند بارانی و قطره ای، وسیله مخصوص ذبح بهداشتی دام، زنجیره فناوری و تولید و تجاری سازی گیاهان دارویی و معرفی ارقام جدید برای محصولات زیتون و انگور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.<br>سال گذشته نیز نمایشگاهی مشابه با رونمایی از 20 دستاورد و محصول پژوهشی و دانش بنیان بخش کشاورزی در این مکان برپا شده بود.<br>در حاضر 33 شرکت دانش بنیان و هسته فناور در بخش کشاورزی استان قزوین فعال هستند.<br>استان قزوین دارای 489 هزار هکتار اراضی کشاورزی با 80 هزار بهره بردار است.<br>استان قزوین همچنین با کمتر از یک درصد از وسعت کشور پنج درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می کند.</font>تهیه و انتشار دهنده: رضا اولادی<br></section></div></article></div> text/html 2018-02-09T22:57:24+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا کاشت وپرورش بادام http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/230 <div class="div18"><font class="text4"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 100%; height: 0px; display: block;"></div><br><br><img width="25" height="25" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">د<font size="4">رخت بادام خویشاوندی نزدیكی با گونه های مختلف میوه های هسته دار از قبیل آلو و گوجه و بویژ</font>ه با هلو و شلیل دارد .بادام درختی است قوی كه ارتفاع آن بر حسب رقم و آب و هوا و حاصلخیزی خاك و مواظبت های زراعی بین 6 تا 10 متر یا بیشتر متغیر است . درخت بادام ریشه های قوی دارد كه می تواند به طور عمودی تا 3 متر در خاك نفوذ كند بدین سبب قادر است بخشی از احتیاجات و نیاز آبی خود را در مواقع خشكی و كم آبی از اعماق خاك تامین نماید .<br></font><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">تنه درخت بادام در جوانی به رنگ خاكستری شفاف و صاف بوده به تدریج تیره تر شده و ترك بر می دارد گل بادام شامل 5 كاسبرگ و 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است . بعضی ارقام بادام غالبا دارای گل های خود ناسازگار بوده و گیاه دگرگشنی( گیاهی که معمولاً مادگی آن با گردۀ همان گیاه تلقیح نشود)است. برگهای بادام كشیده و نوك تیز و ضخیم و چرمی است . علت تلخی میوه بعضی از ارقام بادام وجود ماده ای به نام گلوكوزید سیانوزنتیك آمیگدالین در مغز آنهاست.<br></font><font size="4"><br></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">نهال بادام نیز مثل اغلب درخت های میوه معمولاً‌ هنگام خواب زمستانه قبل از بیدار شدن درخت كاشته می شود اما بهترین موقع كاشت آن در ایران از آذر تا نیمه دوم دی ماه است و این موقعی است كه ریشه های حساس بادام ،‌ شك انتقال را بهتر تحمل می كنند و با استقرار در جای خود تا قبل از باز شدن برگچه ها ،‌ به ریشه زایی مجدد می پردازند . در غیر این صورت برگچه های جوان پس از بیداری ،‌ از ذخیره قبلی درخت استفاده كرده و در نتیجه احتمال خشك شدن آن زیاد می باشد . برای كاشت هرگونه نهال میوه ای كه هنگام انتقال و دوری راه صدماتی دیده باشند ، عمل اندود و یا آغشته كردن ریشه نهال ها در مخلوطی مركب از خاك رس با مخلوط كود گاوی به اضافه آب كه در چاله نهال ریخته می شود عملی مفید و موثر در استقرار نهال خواهد بود .<br><br></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">بادام برای جوانه زنی یکنواخت در بهار ، به سرمای زمستانه متوسطی نیاز دارد. درخت بادام سرمای زمستان را در حد متوسطی تحمل می کند ولی به علت زود باز شدن گلهای آن تحمل این درخت نسبت به سرمای بهاره کمتر است. نیاز سرمایی برای باز شدن عادی جوانه ها بسته به نوع رقم متفاوت بوده و از 100 تا 700 ساعت پائین تر از 2/7 درجه سانتی گراد متغیر است . خواب جوانه ها به علت وجود غلظت زیاد قنل در آنها می باشد. درخت بادام سرمای زمستانه را تا (20-) درجه سانتی گراد تحمل می کند. در صورتیکه سرما بیش از این حد باشد و سرد شدن هوا نیز به تدریج صورت گرفته باشد درخت بادام مقاومت بیشتری به سرما خواهد داشت. عامل محدود کننده کاشت بادام سرمای بهاره بخصوص در زمان گل یا بلافاصله پس از تشکیل میوه است.<br><br></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">آبیاری از مهمترین عملیات مرحله داشت درختان بادام است و موجب بهبود رشد و افزایش عملکرد می شود زیرا مقدار بارندگی در فصل تابستان در مناطق کشت بادام کافی نیست کیفیت آبیاری نیز اهمیت زیادی دارد آبی که حاوی مقدار زیادی نمک است بخصوص در خاکهای رسی کم عمق نباید برای آبیاری استفاده شود. درختان بادام نباید با روش آبیاری بارانی آبیاری شوند زیرا برگهای بادام نسبت به نمک خیلی حساس است. روشهای معمول آبیاری در درختان بادام، آبیاری سطحی و آبیاری قطره ای هستند از آبیاری قطره ای معمولاً در زمینهای ناهموار استفاده می شود.<br></font><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font size="4">بادام می تواند بوسیله بذر، پیوند روی پایه های بذری بادام، هلو و آلو ، بوسیله پیوند بر روی پایه های انتخابی تکثیر شود.&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://b-sheida.mihanblog.com/post/54">http://b-sheida.mihanblog.com/post/54</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <blogextendedpost><br></blogextendedpost></font></div> text/html 2018-02-01T21:39:09+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا سرمازدگی در درختان میوه و روشهای جلوگیری از آن http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/225 <p align="right"> <strong> </strong><font size="2"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><strong>مقدمه</strong><br>اکثر درختان میوه منطقه معتدله در معرض یخبندان زمستان یا سرما زدگی بهاره قرار می گیرند که این امر موجب خسارتهای شدید اقتصادی می گردد. حتی آن دسته از مناطق تولید میوه که در موقعیتهای جغرافیایی خاص احداث می شوند که خسارت وارده ناشی از سرما در آنها به حداقل کاهش داده شده نیز بعضا با این حوادث مواجه&nbsp;&nbsp; می گردند. باغداران کاملا از نتایج زیانبار عدم محافظت درختان در برابر سرمای زمستان مطلع هستند. لذا اعتقاد به مقاومت در برابر سرما به عنوان یک پدیده و ابزار کمکی برای جلوگیری از بروز خسارت ناشی از سرما از نظر باغداران از اهمیت اساسی برخوردار است. گیاهان درحال رشد غیر مقاوم بوده و قادر به مقاوم شدن نیستند. لذا رکود در طول ماههای سرد زمستان برای بقائ گیاهان و درختان میوه ضروری می باشد. درختان میوه در زیستگاهای طبیعی خود به ندرت توسط سرما صدمه می بینند زیرا در آنها مکانیسم سازگاری در آنها توسعه یافته است که به آنها اجازه می دهد در طول شرایط آب و هوایی شدید زمستان به حالت رکود بروند.<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><strong>یخ زدگی&nbsp; زمستانه</strong><br>عامل پراکندگی گونه های مختلف درختان میوه در روی کره زمین مقاومت یا حساسیت درختان به سرمای زمستانه می¬باشد. در مناطق سرد از ارقام مقاوم به سرما و از پایه های مقاوم به سرما استفاده می شود. در اثر سرمای بیش از حد&nbsp; زمستان، گونه های پوست نازک شکاف خورده و در اثر یخبندان شاخه ها سیاه می شوند. در گیاهان چوبی مقاوم، در اثر یک سری تغییراتی که حاصل می شود در اواخر تابستان و پاییز موجب مقاوم شدن آنها در برابر سرما می گردد. در طی مقاوم شدن درختان تغیرات زیادی در درختان صورت می پذیرد. اولین مرحله مقاوم شدن توسط روزهای کوتاه شروع می شود که منجر به توقف رشد می شود. دومین مرحله مقاوم شدن مستلزم دمای پایین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می باشد که مواد محرک مقاومت ساخته می شود. تدابیر زراعی در مقاومت کونه های درختان میوه تاثیر بسزایی دارد. ازجمله تجمع کربوهیدراتها کافی در درختان میوه و اندامهای آن موجب افزایش مقاومت در برابر سرما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می گردد. آبیاری بی رویه، دادن کود ازته بیش از حد، محصول زیاد ، ریزش زود هنگام برگها، تولید محصول بیشتر، هرس زود هنگام موجب کاهش مقاومت درختان میوه می شود. پایه های درختان میوه نیز در میزان مقاومت آنها به سرمای زمستانه متفاوت می باشد. برای مثال پایه های سیب مالینگ 19 و 2، پایه مالینگ مرتون 104 و 111 مقاوم به سرما هستند. در گلابی هنگامی که روی پایه بذری پیوند شده و از میان پایه اولدهام استفاده می شود، مقاومت در برابر سرما فزایش می یابد. پایه محلب که برای گیلاس به کار برده می شود مقاوم به سرما می باشد. پایه نارنج سه برگ مقاوم به سرما بوده و برای مرکبات به کار برده می شوند. پایه آلوی ماریانا نیز مقاوم به سرما بوده و برای آلو و هلو مورد استفاده قرار میگیرد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="right"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4"><strong>&nbsp;</strong><strong>تدابیر زراعی<font size="2"></font></strong></font><font size="2">&nbsp;&nbsp; <br>نوع سطح خاک در محافظت دمای هوا تاثیر دارد و اختلاف دمای حدود 1/7 درجه سانتی گراد ایجاد میکند. برای محافظت در برابر سرما و یخبندان های ناشی از تشعشع، خاک باید مرطوب و عاری از علف های هرز و شخم نخورده باشد.&nbsp; زیرا زمین شخم خورده دارای هوای بیشتر بوده و گرمای ویژه کمتری دارد از این رو خاک شخم خورده سریع تر سرد می¬شود اما خاک های مرطوب دیرگرم شده و دیر تر دمای خود را از دست میدهند علفهای سطح خاک نیز نوعی هدایت کننده گرما ارخاک به هوا می باشند تدابیر زارعی ذکر شده یخ زده گی را در لایه 15سانتی متر سطح خاک به تاخیر می اندازد و بویژه برای جلو گیری از سرما زدگی گیاهانی همچون توت فرنگی و انگور موثر واقع می گردد.<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><strong>گرم کردن باغ توسط بخاری های باغی</strong><br><br>کار گذاشتن بخاری یا پلارهای باغی در قسمت های مختلف باغ و سوزاندن موادی همچون چوب نفت یا گازوییل موجب گرم شدن باغ می گردد. این روش در مناطق سردسیری ممکن است تاثیر زیادی نداشته باشد اما در مناطق نیمه گرمسیری مثلا در باغات مرکبات، انار، انجیر زیتون و غیره می¬تواند موثر واقع شود.<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">&nbsp;<strong>ایجاد دود برای کاهش تشعشع</strong><br>در شب های که احتمال بروز سرما می باشد با سوزاندن کاه وکلش و مواد دیگر موجب ایجاد دود در هوای باز گردید ذرات معلق در هوا هر چقدر بیشتر باشد انعکاس حرارت به سقف آسمان تقلیل می یابد زیرا تشعشع حرارت که با طول موج های بلند به طرف آسمان منعکس می شود توسط ذرات هوا جذب شده و دمای باغ را حفظ می کنند<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><strong>ایجاد بادشکن در اطراف باغ</strong><br>کشت درختان باد شکن همچون چنار زبان گنجشک، افرا و غیره در جهت شمالی که باد های سرد می¬زود موجب محافظت درختان میوه از سرما می شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br><br><b></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;منبع&nbsp;سایت : باغداران و کشاورزان مشهد <a href="http://b-sheida.mihanblog.com/post/53">http://b-sheida.mihanblog.com/post/53</a><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;</font></p> text/html 2018-01-30T22:00:28+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا باغستان هزارسالۀ قزوین در برابر قشون ریزگردها http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/223 <h2><br></h2><p><p><strong>گردوغبار و افزایش ریزگردها در استان همیشه مظلوم خوزستان به بیش از ۶۶ برابر مقدار مجاز ، برای چندمین بار طی چند هفته ی اخیر، مراکز آموزشی و اداری این استان را به تعطیلی کشاند .</strong><span id="more-3133"></span><img width="300" height="209" class="size-medium wp-image-3134 alignright" alt="" src="http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/bagh-300x209.jpg" srcset="http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/bagh-300x209.jpg 300w, http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/bagh.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"></p><p><strong><br></strong></p><p>نابخردی ما در خشونت و تخریب فزاینده ی طبیعت و جنون مصرف گرایی و سود خواهی و افزون طلبی ، سفره ی آب های زیرزمینی را خشک ، رودخانه ها ، تالاب ها و دریاچه ها را به دریایی از شن و خاک ، و اقلیم ایران را از یک وضعیت نیمه بیابانی به وضعیت بری یا قاره ای ( تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد و خشک ) تغییر داده است .</p><p>این خشکیدگی مستمر و ویرانگر ، گونه های گیاهی و جانوری را در معرض انقراض یا ترک زیستگاه های خود قرار داده است ، مردم ساکن در اطراف این زیستگاه ها را مجبور به کوچ و مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای دور و نزدیک کرده است و همین باعث تشدید بحران بیکاری ، بی خانمانی ، ترافیک ، کمبود فضای آموزشی ، فضای سبز ، رشد بزهکاری همچون اعتیاد ، نزاع و درگیری ، سرقت ، قتل ، جنایت و قاچاق و یا معضلات اجتماعی و سیاسی و … شده است ، واز سوی دیگر میزان رطوبت در آسمان کشور کاهش یافته و احتمال بارش و باروری ابرها به شدت تنزل یافته است .</p><p>ریزگردها با به تعطیلی کشاندن مراکز اداری ، آموزشی و صنعتی خسارت های هنگفت بر پیکره ی نحیف اقتصاد کشور وارد می سازند ، جان&nbsp; کودکان ، بیماران و کهنسالان را به خطر انداخته و حتی شهروندان سالم را دچار بیماریهای لاعلاجی همچون بیماری های تنفسی ، گوارشی ، پوستی ، و حتی سرطان های متعدد می کند و ضمن تحمیل هزینه های سنگین درمان و مراقبت بر شهروندان و خارج کردن نیروهای فعال جامعه از چرخه ی&nbsp; علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور ، شادابی و امید و سرزندگی را از شهرها و روستاها ستانده و روند تشدید فقر ، نابرابری ، محرومیت ، درماندگی ، خشونت و تخریب ، و توسعه نیافتگی سرعت بیشتری می یابد .</p><p>قشون خانمان برانداز و ساقط کننده ی نفس ها و نبض ها ، پشت دروازه های شهر خیمه زده است و این در حالیست که تنها سپاه دفاعی شهر در برابر لشگر مهاجم و&nbsp; نگاهبانان تک تک شهروندان قزوینی یعنی&nbsp; <strong>باغستان های سنتی قزوین</strong> ریه های تنفسی و حیاتی مردم قزوین می باشند ؛ خشکیدگی و تخریب هر درختی از این باغ های باوفای محافظ شهروندان قزوینی ، به مانند قطع رگ های خون رسان شهر است ؛ عموم مردم ، سازمان های مردم نهاد ، سازمان حفاظت از محیط زیست ، شورای شهر ، شهرداری ، استانداری ، مدیریت اداره ی کشاورزی ، نیرو و دیگر سازمان ها و نهادهای مسئول و دست اندرکار باید به وظیفه ی قانونی ، شهروندی ، ملی ، دینی ، عقلانی و وجدانی&nbsp; خود عمل کنند و بدون تعلل و اتلاف بیش از پیش زمان ، اراده ی اصلاح و نجات شهر را عملیاتی سازند و آب حیات را به پای درختان تشنه ی شهر برسانند .&nbsp;(نوشتۀ <strong>حسین میرزانیا از سایت میراث فرهنگی قزوین)</strong></p> text/html 2018-01-25T10:00:21+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا حمایت ملی از باغستان سنتی قزوین http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/221 <div class="meta" itemprop="alternativeHeadline"><br></div><div class="meta" itemprop="alternativeHeadline"><br></div><div class="meta" itemprop="alternativeHeadline"><br></div><div class="item-img"><div class="img"><span class="large-image"><a href="https://media.mehrnews.com/d/2017/01/04/4/2328074.jpg?ts=1486462047399" target="_blank"><img title="حمایت ملی ازباغستان سنتی قزوین/زخمهای جبران‌ناپذیر برپیکر باغستان" align="left" alt="باغستان سنتی قزوین" src="https://media.mehrnews.com/d/2017/01/04/3/2328074.jpg?ts=1486462047399" itemprop="image"></a></span> </div></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div class="meta"><br></div><div align="right" class="meta"><font size="2"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین به همراه</strong></font>&nbsp;&nbsp;<span class="intro-text" itemprop="description"><strong><font size="2">۱۳۴ سازمان مردم‌نهاد</font></strong></span><font size="2">&nbsp;<span class="intro-text" itemprop="description"><strong> در بیانیه‌ای از باغستان سنتی قزوین&nbsp;</strong></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></div><div align="right" class="meta"><font size="2"><br></font></div><div align="right" class="meta"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></div><div align="right" class="item-body"><font size="2"></font> <style><font size="2">.jwplayer{ display: inline-block; } </font></style> <font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="intro-text" itemprop="description"><strong>اعلام حمایت کردند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></font></div><font size="2"><p class="full-text" style="text-align: justify;" itemprop="articleBody"><br></p></font><p class="full-text" style="text-align: justify;" itemprop="articleBody"><font size="3">این بیانیه حاوی مطالبه‌ی مردم و تشکلها از پنجمین شورای اسلامی شهرقزوین در تلاش مستمر، فراگیر و مبتنی بر اصول توسعه پایدار جهت حفظ و احیای باغستان سنتی قزوین است و در قالب پویشی ملی مورد حمایت ۱۳۴ تشکل مردم نهاد از سرتاسر کشور &nbsp;و جمع کثیری از هموطنان قرار گرفته است. همه‌ی اقشار جامعه از جمله کشاورزان و باغداران، صنعتگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، روحانیون، هنرمندان، جامعه پزشکی، جامعه مهندسی، کسبه و بازاریان و دانشجویان از امضاکنندگان این نامه هستند.&nbsp;</font></p><p class="full-text" style="text-align: justify;" itemprop="articleBody"><font size="3">قسمتی از متن این بیانیه :</font></p><p class="full-text" style="text-align: justify;" itemprop="articleBody"><font size="3">به تایید کارشناسان، اکوسیستم انسانی و به تبع آن تمدن قزوین بر محور «باغستان سنتی قزوین»&nbsp;شکل گرفته است. باغستان، بر پایه دانش بومی آب در کنترل شرایط نیمه خشک تا خشک منطقه نقش اصلی و حیاتی را ایفا کرده است. بنا بر این باور، نه تنها شرایط زیستی در قزوین، بستگی مستقیم و غیر قابل چشم پوشی به باغستان دارد، بلکه هویت شهری قزوین نیز با حیات باغستان سنتی گره خورده است. همچنین نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی آبهای زیرزمینی، باغستان بعنوان مهمترین و وسیعترین مخزن آبهای سطحی، تنها فرصت و مزیت شهر برای بقاست.</font></p> text/html 2018-01-22T00:27:26+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا تفاهم‌نامه سه‌جانبه ⁣قوه قضاییه، سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/212 <div class="newsTitle"><h2><img class="thumbnail" src="http://images.khabaronline.ir/images/2018/1/position50/18-1-17-2154261396-10-27_21.53.59.jpg" style="font-size: 11px;"></h2></div><div class="leadCont"><p><b><font size="3">معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست در قالب همکاری های مشترک تفاهم نامه سه جانبه به مدت پنج سال امضاء کردند. </font></b></p></div><div class=" clear"></div><div class="body"><p><b><font size="3">به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ اتخاذ سیاست ها و تدابیر مشترک برای پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست، بررسی و پیگیری گزارشات مردمی در این حوزه‌ها به منظور تحقق عملی منویات مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از منابع طبیعی (انفال) و محیط زیست کشور، ترویج فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق ظرفیت ها و تشکل‌های مختلف مردمی و به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات فنی بین بخشی طرفین از جمله اهداف مندرج در تفاهم نامه همکاری است.</font></b></p><p><b><font size="3">همچنین طرفین بر توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب و تقویت نقش جوامع بومی و محلی، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تعاونی های تخصصی به منظور تشریک مساعی در صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت پیشگیری از تخریب، تعرض، تصرف، واگذاری و بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی و دولتی به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها تاکید داشته اند.</font></b></p></div> text/html 2018-01-21T17:59:49+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا دستاوردهایی مدیریت سبز برای توسعۀ پایدار http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/207 <div><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;">مدیریت سبز و سبز شدن به آن سادگی و سهولتی که تصور می‌شود نیست. درحالی‌که به فکر محیط‌زیست بودن بسیار سود و فایده دارد، سبز شدن واقعی دردسرها و سختی‌هایی هم به همراه دارد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="color: inherit; box-sizing: border-box;">مفهوم مدیریت سبز</strong><br style="box-sizing: border-box;">مدیریت سبز یک مفهوم آکادمیک به‌شمار می‌آید. در همین راستا کارهای پژوهشی و علمی زیادی برای تبیین این مفهوم تازه مدیریتی انجام گرفته است. اگرچه هنوز ترس‌هایی برای عملیاتی شدن این نوع مدیریت وجود دارد، اما دستاوردهای خوبی هم داشته است.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">باید توجه داشت که مدیریت سبز یک سبک تازه در مدیریت کسب‌و‌کار نیست بلکه یک ساختار یا به عبارت دقیق‌تر یک فرآیند ساختاری کسب‌و‌کار است. به سخن دیگر، مدیریت سبز روش‌های ایجاد سود و منفعت را تولید می‌کند.</p><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://forsatnet.ir/images/amodir.gif" border="0" style="margin: 0px auto; height: auto; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border: currentcolor !important;"></p><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;">&nbsp; مدیریت سبز را می‌توان در سه بخش تعریف کرد: ساختمان سبز، انرژی سبز و پسماند سبز. درواقع مدیریت سبز نوعی بازنگری فکری در کار نهادها و سازمان‌های گوناگون با احترام به محیط‌زیست است.&nbsp;</p></div><br><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><strong style="color: inherit; box-sizing: border-box;">مدیریت سبز از کجا شروع شد؟</strong>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">نخستین تلاش‌ها برای حفاظت از محیط‌زیست به اواسط دهه 1960 بازمی‌گردد. این جنبش‌ها و تلاش‌ها در دهه‌های بعدی چه از بعد عمومی و چه از بعد دولتی سرعت فزاینده‌ای یافت. درواقع مدیریت سبز تنها راه‌حلی بود که پیش روی نهادهای گوناگون برای مبارزه با بیماری‌های زیست‌محیطی قرار داشت.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="color: inherit; box-sizing: border-box;">مشتری‌های مدیریت سبز چه کسانی هستند؟</strong>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">از مشتری‌های اجرای مدیریت سبز آمار دقیقی در دست نیست، اما آنچه مسلم است اینکه تعداد متقاضیان استفاده از این نوع مدیریت رو به افزایش است. از گوگل و سونی می‌توان به‌عنوان شرکت‌هایی نام برد که مدیریت سبز در آنها پیاده شده است.&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;">استفاده از مدیریت سبز معمولا داوطلبانه صورت می‌گیرد. به‌کار‌گیری این مدیریت مستلزم طی مراحل قانونی و حقوقی چندانی نیست؛ اما پیاده‌سازی آن هم چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌آید.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><strong style="color: inherit; box-sizing: border-box;">مدیریت سبز چه دستاوردهایی برای شرکت‌های گوناگون دارد؟</strong>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">جدا از فایده ذاتی مراقبت از محیط‌زیست، بزرگ‌ترین لطف مدیریت سبز به شرکت‌های بزرگ این است که نام و برند آنها را در میان عامه مردم مقبول‌تر از پیش کرده است.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">به‌طورکلی مزایای مدیریت سبز را می‌توان در سه بخش دید: منافع زیست‌محیطی، اثرات مثبت اقتصادی و وجه اجتماعی. در واقع شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که تن به اجرای مدیریت سبز می‌دهند می‌توانند از صرفه‌جویی‌های اقتصادی، خدمت به محیط‌زیست و داشتن وجه اجتماعی لذت ببرند.&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;">براساس یک گزارش، شرکت‌هایی که استانداردهای محکم‌تری در زمینه مدیریت سبز دارند، کارکنانشان از روحیه بالاتری برخوردارند. از طرفی شرکت‌های هوادار مدیریت سبز توانسته‌اند در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کنند. استارباکس یکی از معروف‌ترین این شرکت‌هاست که با لحاظ کردن استانداردهای مدیریت سبز توانست تا 25 درصد در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند</p><p style="margin: 10px 0px 15px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans-web; font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">نویسنده:&nbsp;</span><a href="http://atr-eco.mihanblog.com/post/author/1256577" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">عضو</a><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه ، شبنم کرمی</span></p> text/html 2018-01-20T23:17:22+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا سمن ها می توانند نقش اساسی و به یاد ماندنی برای حفظ شهر ایفا نمایند http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/204 <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 30px; color: rgb(162, 125, 0); margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; font-size: 22px; text-align: center;">محمد علی حضرتی در دیدار با نمایندگان انجمن های مردم نهاد : سمن ها می توانند نقش اساسی و به یاد ماندنی برای حفظ شهر ایفا نمایند .</h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: IRANSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: IRANSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">آنچه امروز در مورد شهر قزوین نگران کننده است، تصمیمات نادرستی است که&nbsp;</strong><span id="more-2994" style="box-sizing: border-box;"></span><img class="size-medium wp-image-2995 alignright" src="http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/saman-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/saman-300x169.jpg 300w, http://www.qchto.ir/wp-content/uploads/2018/01/saman.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; float: right; margin: 0px 0px 1em 1em; display: block; max-width: 100%; height: auto;"><strong style="box-sizing: border-box;">با سوء استفاده از فضای خلاء موجود و عدم اطلاع دقیق مسئولین دولتی از جریانات شهری، توسط برخی جریان های سودجو و منفعت طلب اتخاذ می شود که اگر این رشته اتفاقات محقق گردد تا سه سال آینده هیچ نشانی از تاریخ، هویت و فضای متعادل زیستی در این شهر فراهم نخواهد بود.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(64, 64, 64); font-family: IRANSans, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین درنشست با نمایندگان انجمن‌های مردم نهاد دوستدار میراث فرهنگی و محیط زیست در خصوص تصمیمات نادرست مدیریت شهری طی سال‌های اخیر گفت: متاسفانه در گذشته بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها برای موضوعات عمومی پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد که با تصویب قانون شفافیت اطلاعات و رویکردهای نسبی دولت تا حدودی این درها گشوده شد به نحوی که مردم به خصوص افراد سازمان یافته در نهادهای غیر دولتی و سمن‌ها بیشتر در جریان این تصمیمات قرار گرفته و می‌توانند با ایجاد موج رسانه‌ای و ملاقات با افراد تاثیرگذار نقش موثری در بازدارندگی از اتفاقاتی که به ضرر شهر می‌انجامد داشته باشند. وی ابراز داشت: سمن‌ها تنها یک نام نیستند و به عنوان نمایندگان مردم باید حضور فعال‌تری داشته باشند چرا که&nbsp; تصمیم‌های نادرست در خلاء حضور آنها به اجرا درمی‌آید. در این زمان سمن‌ها باید به قدرت خود ایمان داشته و به عنوان نماینده مردم در یک محیط سنجیده و عاقلانه و در چهارچوب قانون نگرانی‌های خود را به گوش مسئولین برسانند و با افراد تاثیر گذار دیدار نمایند.</p> text/html 2018-01-20T18:26:21+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا سپهر نوروزنیا رئیس هیئت مدیرۀ انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین شد http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/203 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>اعضای هیئت مدیرۀ انجمن با اکثریت آراء،آقای سپهر نوروزنیا را به عنوان رئیس هیئت مدیرۀ انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین انتخاب کردند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b><font size="2">سپهر نوروزنیا احدی از مؤسسین انجمن و عضو حقوقدان هیئت مدیره ، برای دو سال به این سمت انتخاب شده است.</font></b></div> text/html 2018-01-20T00:18:46+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا حمایت ازمیراث فرهنگی بویژه باغستان سنتی قزوین و تقدیر ازآقای حضرتی ها مدیرکل سازمان میراث فرهنگی http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/202 <div>جناب آقای مهندس مونسان</div><div>&nbsp;معاون رییس جمهوری و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ایران</div><div>موضوع : حمایت ازمیراث فرهنگی بویژه باغستان سنتی قزوین و تقدیر ازآقای حضرتی ها مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین</div><div>سلام علیکم&nbsp;</div><div>احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند ، امضا کنندگان ذیل به عنوان تشکلهای غیردولتی دوستدار میراث فرهنگی و محیط زیست قزوین در خصوص تصمیم گیری های سوداگرانه اخیر در شهر قزوین که متاسفانه هویت ، تاریخ ، خاک و آب و هوای سالم این شهر را نشانه گرفته اند ضمن ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیر این رویکرد ، امیدواریم با توجه به فوریت موضوع و حساسیت تصمیمات خطرناکی که در شرف وقوع هستند، اقدامات لازم و دستورات مقتضی را اتخاذ فرمائید.</div><div>1- احداث یک خیابان 24 متری در بافت تاریخی محله بلاغی قزوین که مخالف مصوبه صریح شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد. به موجب این اقدام نابودی آثار تاریخی ثبت شده بویژه مسجدو مدرسه هزار ساله حیدریه ، گرمابه صفوی بلاغی و بافت تاریخی قزوین حتمی خواهد بود.</div><div>2-تغییر کاربری و دخل و تصرف در&nbsp; باغستان سنتی قزوین که توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شده و پرونده آن در حال ارسال برای ثبت جهانی است . جریانی خاص برای منفعت طلبی به دنبال باغ ویلا و تغییر کاربری این میراث هزار و پانصد ساله هستند. در صورت این اتفاق هوای سالم ، آب و خاک قزوین در یک دهه اخیر دچار مخاطرات فراوان خواهد شد.</div><div>3-&nbsp; احداث بارانداز و ملحقات آن (به عنوان باغ ویلا و...) به مساحت بیش از 50 هکتار از مرغوب ترین اراضی کشاورزی شهر قزوین که در مجاورت باغستان سنتی واقع شده را از بین خواهد برد. طبق راهبرد مقام معظم رهبری که در سفر سال ۸۲ به قزوین تبیین شده هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است . در حالی که عملکرد برخی مدیران شهری در تعارض آشکار با فرمایشات معظم له است.</div><div>تمامی موارد ذکر شده با شتابی وصف نشدنی ، در طی جلسات پشت درهای بسته ، لابی ها و فشار یکی از معاونان استاندار&nbsp; محترم و همراهی برخی صاحب نفوذان و مدیران شهری انجام میشود.</div><div>این تصمیمات غیر قانونی و برخلاف مصالح شهر و حقوق شهروندی ، درحالی در کمیسیون ماده 5 استان در حال مصوب شدن است که با مخالفت صریح آقای افلاطونی مدیر امور اراضی استان قزوین و آقای حضرتی ها مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین مواجه است. جریان خاص که در پی مصوب کردن غیرقانونی موارد فوق هستند ، کمرهمت بسته اند تا این دو مدیر دلسوز به فوریت تغییر پیدا کنند و راه بسته برای اقدامات مخرب را باز کرده و به مطامع خود دست پیدا کنند.</div><div>ما سازمانهای مردم نهاد از آن مقامات عالی درخواست داریم ضمن حمایت از مدیران دلسوز خود، به این قضیه ورود عاجل و آنی داشته باشند تا شهر قزوین ، سلامت شهروندان، هویت تاریخی و تکرار نشدنی این دیار در مقابل زیاده خواهی ها و منافع فردی که در پشت این فشارها وجود دارد، حفظ گردد.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>قبلا از درایت و حمایت جنابعالی کمال سپاسگزاری را دارد..</div><div><b>انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین/</b> انجمن حیات توسعه شهر/ مؤسسه مذهبی نهج المبین /مؤسسه سپهر عدالت</div><div>انجمن هنرمعماری و احیاء بافتهای تاریخی کاسپین/ انجمن فرهنگ قزوین / انجمن دوستداران یادمانها</div> text/html 2018-01-19T21:52:39+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا قزوین؛ نگینی در میان باغ‌های کهن http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/200 <h1 class="name post-title entry-title" itemprop="itemReviewed" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Thing" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 28px; color: rgb(51, 51, 51);"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;">قزوین؛ نگینی در میان باغ‌ها</span></h1><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 1.5; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px;"><p class="summary" style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">قزوین شهری محصور در درختان و باغ‌های بزرگ است که همچون نگینی در وسط این باغ‌های سنتی می‌درخشد؛ باغ‌هایی که باید آن را شناخت و برای حفظ آن تلاش کرد. حال سوال اینجاست از این میراث ارزشمند چه می‌دانیم؟!</p><p class="summary" style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;"><a href="http://www.shahrvan.org/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11477" src="http://www.shahrvan.org/wp-content/uploads/2017/03/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg" alt="باغ قزوین محیط زیست شهروان" width="540" height="292" style="padding: 4px; margin: 2px auto; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(203, 205, 204); clear: both; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></a></p><div class="item-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">باغستان‌ها دارای ارزش‌های محیط‌زیستی برای شهر قزوین است به‌طوری که سبب تلطیف هوای شهر می‌شود. با شیوه آبیاری غرقابی، باغ‌ها امکان ذخیره نمودن آب و انتقال آن به سطوح زیرین و تقویت آب‌های زیرزمینی را فراهم می‌نمایند. شهر قزوین توسط باغستان از بادهای مزاحم، ریزگردها و آلودگی‌ها در امان است.</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">درختان اصیل و بومی باغستان مقاوم به تنش خشکی و بی‌آبی هستند، این ویژگی به‌تنهایی ارزشمند بودن باغستان را اثبات می‌کند؛ زیرا در مقابل بحران‌های پیش‌رو از جمله کم آبی، تغییرات اقلیمی و آلودگی‌های محیط‌زیست، آلودگی خاک، آب‌وهوا، آفات و … درختان باغستان مقاوم‌ترین گونه گیاهی این منطقه هستند.</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">سابقه تاریخی شهر قزوین و باغستان سنتی دلیل خوبی برای درک مقاومت درختان باغستان در مقابل انواع مشکلات طبیعی و اقلیمی است. تنها ضعف باغستان سنتی قزوین این است که نمی‌تواند در برابر آتش‌سوزی، ناامنی، رهاشدگی، قطع درختان و تغییر کاربری مقاومت کند.</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">شهر قزوین در دل باغستان قرار دارد. طبق توصیف «ابن حوقل» به سال ۳۵۰ هجری قمری که قدیمی‌ترین منبع تاریخی قابل استناد از شهر قزوین و باغ‌های آن است: «قزوین شهری است پرنعمت… قزوین را درختان و تاکستان‌های بسیار است ولی همه به طریق دیم آبیاری می‌شود».</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">البته باغستان همواره با تاریخ شهر قزوین همراه بوده و هیچ‌گاه جدای از شهر نبوده است. درحالی‌که امروزه باغستان از شهر قزوین جدا دانسته می‌شود و سعی بر این است که مسائل و مشکلات شهر و باغستان جداگانه بررسی و حل شود.</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">برای حل مشکلات مهم شهر باغستان نادیده گرفته می‌شود. باغستانی که از روزگاران گذشته تا به امروز بخشی از شهر قزوین و محیط کار، فعالیت، معیشت و تفرج جمعیت قابل‌توجهی از شهر قزوین است و با سابقه، اصالت، فرهنگ و خاطرات اهالی اصیل این شهر گره‌ خورده است.</p><p style="padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: justify;">نگارنده بر این باور است که باغستان، تنها یک فضای سبز شهری و یا تک‌درختان بادام و پسته نیست. باغستان یک کلیت یکپارچه متشکل از عوامل و نظام‌های طبیعی، فرهنگی و انسانی است. شکل و بافت ارگانیک باغ‌ها، رودخانه‌ها و شبکه آبیاری، گونه‌های گیاهی، فعالیت‌ها و شیوه‌های باغبانی رایج و بومی باغستان از جمله عوامل طبیعی و فرهنگی و باغدارها و باغبان‌ها، به عنوان عوامل انسانی، عناصر شکل‌دهنده باغستان دانسته می‌شوند.(برگرفته از مقالۀ مهندس صحراکاران عضو انجمن)</p></div></div> text/html 2018-01-12T23:32:48+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا زمین شناسى پزشکى چیست؟ http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/193 <div class="sortn"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><b><font size="3"><br></font></b></span></div><div id="dle-content"><div class="base shortstory"><div class="dpad"><div class="maincont"><div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>زمین شناسى پزشکى، مطالعه اثر زمین و عوارض آن روى سلامت انسان، حیوان و گیاه است</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>از گذشته دور تاثیر عواملى چون آب و هوا، میزان رطوبت، دما و ارتفاع و دیگر عوامل محیطی روى، انسان‌ها شناخته شده است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>این علم دانشى میان رشته‌اى است که به تبعات دیگر شاخه‌هاى مختلف علوم چون بیولوژى، شیمى، فیزیک، ریاضیات،آمار، کشاورزى، آب و هوا شناسى، مینرالوژى، ایمونولوژى، اپیدمیولوژى، پاتولوژى و پزشکى جغرافیایى مى‌پردازد.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>بررسى و تفحص در هرشاخه از این علم، دنیاى وسیعى ازاجزاء بهم پیوسته و مرتبط با کل را به ما مى‌نمایاند. با کشف قوانین حاکم بر این ارتباط، به ماهیت کلى هدف زمین‌شناسى پزشکى مى‌رسیم که این هدف همان شناخت عوامل ژئوژنیک و تأثیر بر سلامت موجودات زنده است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">همانگونه که پوسته زمین از عناصر مختلف تشکیل یافته است اعضاء و اندام‌هاى موجودات زنده نیز از عناصر مختلف بوجود آمده‌اند. براى مثال بیش از 99 % وزن اندام‌هاى انسانى از 6 عنصر اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، کلسیم و فسفر تشکیل یافته است.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>برپایه مطالعات انجام شده دو گروه اصلى از عناصر اهمیت ویژه‌اى در سلامت و بهداشت انسان دارند. گروه اول، عناصر ضرورى و حیاتى شامل آهن، منیزیم، پتاسیم، کلسیم، روى، مس، یّد، سلنیم، فلورئور است. گروه دوم شامل عناصرى است که در مقادیر بسیار کم، اثرات فیزیولوژیکى زیان‌آورى ایجاد می‌نمایند که عبارتند از کادمیم،آلومینیوم، ارسنیک، سرب، جیوه و برخى از ترکیبات اورانیوم.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>بنابراین فرآیندهاى بیولوژیک، این عناصر را براى انجام وظایف بیوشیمیایى خاص و ضرورى براى ادامه حیات بکار مى‌گیرند. برخى از این عناصر، نقش مهمى در متابولیسم عادى و عملکردهاى فیزیولوژیک درانسان دارند. مثلاً کلسیم، فسفر، فلوئور و منیزیم نقش مهمى در عملکردهاى ساختارى استخوان و غشاء سلولى دارند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>برخى از این عناصر مثل روى، مس، سلنیم، منگنز و مولیبدن، از اجزاء ضرورى آنزیم‌ها بوده ویا به عنوان حامل آهن براى لیگاندها در متابولیسم عمل مى‌نماید. گروهى نیز همانند یّد و کروم، در ساختار اصلى هورمون‌ها شرکت دارند. بنابراین عناصر در چرخه طبیعى حیات از طریق خاک ، آب و گیاه وارد سیستم بدن موجودات زنده مى‌شوند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>ژئومدیسین یا زمین شناسى پزشکى شاخه‌اى از زمین شناسى زیست محیطى است که به بررسى ارتباط بیماریها و درمان آنها با وضعیت زمین شناسى مى‌پردازد. از سالها پیش دانشمندان ایرانى چون زکریا رازى و ابوعلى سینا به ارتباط بوم و زمین با بیماریهاى مختلف پى برده بودند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>علاوه بر دانشمندان ایرانى محققین دیگرى از سایر ممالک به بررسى این آثار پرداخته اند و برخى نیز بدون داشتن دانش ژئومدیسین فقط شاهد و ثبت کننده ارتباط بیماریها با وضعیت زمین بوده‌اند. امروزه دانشمندان علل بسیارى از مرگ و میرهاى و مسمومیت‌هاى منطقه‌اى را در خصوصیات زمین پى مى‌جویند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>بشر از دیرباز سعى در مقابله و کاهش خسارات ناشى از حوادث غیرمترقبه جهانى داشته است از جمله این حوادث مى‌توان به پدیده‌هاى زمین شناختى چون زمین لرزه، آتشفشان، رانش‌ها و لغزش‌ها، سیل و توفان اشاره نمود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>علاوه بر این بسیارى از بیماریهایى که در مناطق مختلف بصورت اپیدمى شایع مى‌گردند و بسیار خطر آفرین بوده به نحوى مربوط به پدیده ها و وضعیت زمین شناختى منطقه مى‌باشند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>در مجموع پدیده‌هایى که در زیر به آنها اشاره شده، همگى از جمله مواردى هستند که لزوم بررسیهاى زمین شناسى را در امور بهداشتى یک ناحیه گوشزد مى‌نمایند:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>راهیابى باطله‌هاى مواد معدنى سمى بر اثر استخراج و انبارش آنها به آب زیرزمینى و شبکه هیدروگرافى</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>راهیابى باطله هاى مواد معدنى بر اثر تغییر سطح اساس سفره (در سیل و خشکسالى)</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>تبدیل مواد سمى نامحلول به محلول (در خشکسالى)</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>آزاد شدن گازهاى سمى در هنگام زمین لرزه</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>انتشار مواد سمى بر اثر آتشفشانى</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>شیوع بیماریهاى بومى على الخصوص مسمومیت‌ها و کمبودهایى که اکثراً متاثر از شرایط زمین شناسى منطقه است</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>آلودگى هاى میکروبى و شیمیایى آب بر اثر عدم فیلترهاى طبیعى</span><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'>بنابراین براى پیشبرد هر چه بهتر و رسیدن سریعتر اهدافی که سلامتى جامعه را حفظ مى‌نماید مطالعات زمین شناسى زیست محیطى در گستره ایران زمین امرى ضرورى به نظر مى‌رسد.</span></font></p><div id="dle-content"><div id="MihanblogShopAds" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 100%; height: 0px; display: block;"></div><div class="base shortstory"><div class="dpad"><h3 class="btl"><br></h3><div class="maincont"><div><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 100%; height: 0px; display: block;"></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3"><strong>نویسنده : بهار انصاری </strong><a href="http://atr-eco.mihanblog.com/post/author/1256577"><font face="Tahoma" size="2">عضو انجمن</font></a><font face="Tahoma" size="2">&nbsp; انجمن علمی محیط زیست دانشگاه عمران و توسعه</font></font></span><br></p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-01-06T22:16:33+01:00 qazvinesabz.mihanblog.com مهدی نوروزنیا پیش از گرامی داشت باغستان سنتی قزوین این گنجینۀ سبز و میراث ماندگار،باید به خالقان و حافظان باغستان ارج نهیم http://qazvinesabz.mihanblog.com/post/188 <div class="meta" itemprop="alternativeHeadline">استاندار قزوین: </div><h2 itemprop="headline">احیاء باغستان سنتی قزوین در اولویت اصلی استان قرار دارد </h2><div class="item-img"><div class="img"><span class="large-image"><a href="https://media.mehrnews.com/d/2017/08/03/4/2533519.jpg" target="_blank"><img title="احیاء باغستان سنتی قزوین در اولویت اصلی استان قرار دارد " align="left" alt="باغستان" src="https://media.mehrnews.com/d/2017/08/03/3/2533519.jpg" itemprop="image"></a></span> </div></div><div class="item-meta pull-left"><div class="meta">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div></div><div class="item-body"> <style>.jwplayer{ display: inline-block; } </style> <span class="intro-text" itemprop="description">قزوین- استاندار قزوین گفت: باغستان سنتی قزوین به عنوان مهمترین عامل حیات شهری و میراثی ارزشمند باید احیا شده و مشکلاتش به سرعت حل و فصل شود و این موضوع در اولویت استان است.</span> <div class="full-text" itemprop="articleBody"><p>به گزارش <a class="saba-backlink" href="http://www.mehrnews.com/">خبرنگار مهر</a>، عبدالمحمد زاهدی به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، سرپرست شهرداری روز شنبه از باغستانهای سنتی قزوین بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده برای احیاء این میراث ارزشمند قرار گرفت.</p><p>زاهدی در این بازدید بیان کرد: این باغستان سرمایه ای ارزشمند است که از گذشتگان باقیمانده و ما اگر نتوانیم آن را حفظ کنیم باید به آیندگان پاسخگو باشیم.</p><p>وی اظهارداشت: اگر بخواهیم در شرایط کنونی باغستانی به مراتب کوچکتر از این باغستان را در شهر قزوین ایجاد کنیم سالها زمان و میلیاردها تومان هزینه خواهد داشت اما چون در کنار این نعمت بزرگ قرار داریم قدرش را نمی دانیم و در احیاء آن جدی نیستیم.</p><p>استاندار قزوین یادآورشد: در صورت از بین رفتن این مجموعه با آسیب های جدی زیست محیطی روبرو خواهیم شد و آیندگان ما را نخواهند بخشید.</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img width="600" height="400" alt="" src="http://media.mehrnews.com/d/2017/10/21/4/2610811.jpg"></p><p><strong><font size="2">انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین :جهت ایجاد الگوی مناسب برای توسعۀ پایدار و حمایت از محیط زیست باید پیش از گرامی داشت باغستان سنتی قزوین این گنجینۀ سبز و میراث ماندگار، به خالقان و حافظان باغستان ارج نهاد</font></strong> </p><p><br></p><p>استاندار بیان کرد: ثبت باغستان سنتی قزوین به عنوان یک اثر ملی توسط سازمان میراث فرهنگی با هدف حفظ این میراث صورت گرفته که مورد توجه همه مدیران و دستگاه های اجرایی استان نیز قرار دارد.</p><p>زاهدی اضافه کرد: باغستان سنتی به دلیل مزیتها و آثار ارزشمندی که برای قزوین دارد از اهمیت بالایی برخوردار است و به جرات باید اذعان کرد حیات این شهر به این مجموعه وابسته است و در صورت نابودی این میراث، قزوین با تغییر اقلیم و مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.</p><p>استاندار قزوین گفت: باید آب این مجموعه را از آورده های طبیعی به علاوه سهم هشت میلیون متر مکعب سالیانه از رودخانه ها و پسآب های تصفیه خانه ها تامین کنیم، چون تزریق آب به این مجموعه به عنوان آبخوان قزوین در واقع تزریق آب به منابع زیرزمینی نیز هست.</p><p style="text-align: center;"><img width="600" height="400" alt="" src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/03/4/2533518.jpg"></p><p></p><p>وی اظهارداشت: در خصوص مدیریت داخلی مجموعه باغستان سنتی از جمله هرس کردن، مراقبت و آبیاری باید خود باغداران اقدام کنند و در رابطه با مدیریت عمومی نیز باید با مدیریت استانداری و سایرنهادهای مرتبط به شکل جدی تر وارد عمل شوند.</p><p>استاندار قزوین گفت: باید بررسی کنیم و در صورت نیاز مدیریت سازمان باغستان قزوین را به دستگاه دیگری به غیر از شهرداری قزوین واگذار شود تا مسئولیت همه دستگاه ها برای مدیریت این مجموعه ۲ هزار و ۵۰۰ هکتاری مشخص شود.</p><p>زاهدی با اشاره به لزوم تامین امنیت باغستان سنتی قزوین هم گفت: باید موضوع حفاظت از باغستان و جلوگیری از سرقت در این مجموعه را در قالب سازمان و شورای باغستان ها مطرح و پیگیری کنیم چرا که نمی توان در این خصوص تشکیلات جداگانه ای را معرفی و تعیین کرد.</p><p>وی اضافه کرد: باید در تصمیم گیری ها در خصوص احیای باغستان سنتی قزوین از ظرفیت و تجارب <strong>باغداران و تشکل های مردمی</strong> نیز استفاده کنیم و ما نیز آمادگی داریم برای حل مشکل باغستان سنتی زمان بیشتری را اختصاص دهیم.</p><p>زاهدی اظهارداشت: <strong>بدون مشارکت باغداران نمی توانیم سیستم آبیاری، امنیت و موضوع راههای دسترسی باغستان سنتی را حل کنیم</strong> و امیدواریم با مشارکت دستگاه های اجرایی مرتبط برای حل این مشکلات گام های اساسی برداریم.</p><p><br></p></div></div>